Zveza policijskih veteranskih društev Sever je opravila redno letno skupščino

21.junija 2020 je bila v dvorani PC Lopan v Mislinji letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever).

106 delegatov iz 12 društev Sever je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu ZPVD Sever in finančno poročilo za leto 2019, sprejelo program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2020 ter opravilo nadomestne volitve tretjega podpredsednika zveze.

Skupščine so se udeležili številni gostje: Bojan Borovnik, župan občine Mislinja, mag. Anton Travner, generalni direktor policije, Jože Senica, namestnik  generalnega direktorja policije in predsednik IPA sekcija Slovenija, Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije, Niko Kolar, direktor policijske uprave Celje, Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Bojan Černjak, podpredsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in mag. Alojz Jehart, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov.

Skupščina se je začela z prihodom prapora ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop pihalnega seksteta policijskega orkestra.

Po izvedenih tajnih volitvah je tretji podpredsednik ZPVD Sever postal Bojan Lunežnik iz PVD Sever Maribor.

Foto: Brane Gradišnik, Vid Šibelja, Jože Verdinek