ZZB NOB o odvzemu pravice vojnim veteranom do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Z Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije so na pristojna ministrstva naslovili pisno zahtevo, da vojne veterane in vojne invalide obravnavajo enako, kot žrtve vojnega nasilja in v tem smislu popravijo Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Preberi pismo!