Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane

Ponudbe zavarovalnic

31.12.2012 se nezadržno bliža in treba si bo urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Spoštovani člani in članice, vojni veterani in veteranke!

Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2012, so se spremenile tudi določbe Zakona o vojnih veteranih. Tako bodo nekatere pravice vojnih veteranov s 1. 1. 2013 prenehale veljati, med njimi tudi pravica do plačila premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz proračuna. Ta pravica bo veteranom zagotovljena le še ob izpolnjevanju starostnega pogoja – dopolnjenih 55 let, ali v primeru trajne popolne izgube delovne zmožnosti ob hkratnem izpolnjevanju pogojev za veteranski dodatek. Z zmanjšanjem in odvzemom pravic vojnim veteranom se nismo sprijaznili in še nadaljujemo z aktivnostmi, da bi preprečili uveljavitev teh ukrepov. Hkrati iščemo alternativne možnosti, da bi učinke ZUJF za vojne veterane ublažili. 

Ker bomo številni veterani in veteranke z novim letom izgubili pravico do plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna, smo Združenje Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza društev upokojencev Slovenije, Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ RS in Društvo upokojencev MO RS pozvali zdravstvene zavarovalnice Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. in Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d. pri katerih je do sedaj država plačevala dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane, da nam posredujejo ponudbe z ugodnostmi glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po 1. 1. 2013.

Na naš poziv so se že odzvale vse tri zdravstvene zavarovalnice. Vse tri ponujajo 3 % znižanje mesečne premije, kolikor je maksimalen zakonsko dovoljen popust, se pa ponudbe razlikujejo v
dodatnih ugodnostih. Vse ponudbe bomo še v oktobru posredovali po pošti vsem članom ZS in ZVVS. 

Kdor namerava ostati zavarovan pri zdravstveni zavarovalnici, pri kateri je država zanj plačevala dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne rabi storiti nič. Zavarovalne police bodo ostale v veljavi, zavarovalnice pa bodo zavarovancem začele pošiljati položnice.

Kdor namerava zamenjati zdravstveno zavarovalnico, lahko to stori kadarkoli. Trenutno veljavne zavarovalne police imajo odpovedni rok 3 mesece. To pomeni, da bodo v oktobru sklenjene zavarovalne police pri drugi zdravstveni zavarovalnici stopile v veljavo šele 1. 2. 2013.  

Prestop k drugi zavarovalnici vam bodo uredili v vsaki poslovalnici ali zastopniku izbrane dravstvene zavarovalnice. S seboj morate imeti le osebno in zdravstveno zkaznico ter potrdilo ali odločbo o statusu vojnega veterana (modri kartonček, ki ste ga dobili od območne UE). V kolikor si želite urediti plačevanje zavarovanja preko trajnika ali pokojnine, morate s seboj imeti še bančno kartico oziroma pokojensko izkaznico.


Informacijo o možnostih sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane in veteranke pod ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi, ter ponudbe vseh treh zavarovalnic bomo še v tem mesecu po pošti poslali tudi na domove vseh članov ZS in ZVVS, tako da se bomo lažje odločili, komu bomo zaupali naše dopolnilno zavarovanje v prihodnje.