Razpis za strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 7,9 mm v letu 2017

Slovenska vojska bo tudi letos izvedla tekmovanja v streljanju z vojaško puško M-48, kal. 7,9 mm, na katere vabi člane veteranskih in domoljubnih društev, s katerimi ima podpisan letni načrt sodelovanja ter zainteresirano javnost, ki se lahko vključi preko sodelujočih društev. Pri tem pričakujejo pomoč tudi veteranskih društev.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani slovenske vojske: http://www.slovenskavojska.si/civilno-vojasko-sodelovanje/tekmovanje-v-streljanju-z-m-48/ 

Bodite pozorni na roke za prijavo, ki so zelo kratki.