Strokovni posvet ob 20. obletnici MSNZ v Državnem svetu RS

Državni svet RS

Organizacijski odbor za obeležitev 20. obletnice Maneverske strukture narodne zaščite (MSNZ) je v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino v prostorih Državnega sveta pripravil strokovni posvet ob 20. obletnici MSNZ.

Svoje poglede  je predstavilo 20 razpravljavcev, med njimi nekateri najvidnejši udeleženci iz časa aktivnega delovanja MSNZ, kot sta tedanja republiška sekretarja za obrambo in za notranje zadeve, Janez Janša in Igor Bavčar, eden od koordinatorjev t.i. modre komponente MSNZ Vinko Beznik in drugi organizatorji MSNZ na pokrajinskih ter občinskih ravneh.

V imenu gostitelja in organizatorjev so udeležence posveta uvodoma pozdravili predsednik Združenja Sever Miha Molan, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič. V razpravi je sodelovala tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki se je organizatorjem MSNZ uvodoma zahvalila za »pogum, vztrajnost in inovativnost«, ki so bili ključnega pomena za uspešno osamosvojitev. Poudarila je, da novoizvoljena demokratična oblast leta 1990 kljub legitimnemu prevzemu oblasti v začetnem obdobju ni imela nadzora nad Teritorialno obrambo. Zato je bilo treba »vzpostaviti novo mrežo vodenja«, ki je bila v okviru MSNZ spletena v strogi tajnosti in na podlagi osebnega zaupanja ozkega kroga sodelujočih. Opozorila je, da sta na tedanji razvoj dogodkov pomembno vplivali dve posebni okoliščini, in sicer ukaz o razorožitvi TO in v tem času zelo aktualna teza o demilitarizaciji Slovenije.

Strokovni posvet, na katerem so bili predstavljeni številni pogledi in ocene tedanjih razmer, okoliščine nastanka MSNZ in njenega delovanja na različnih ravneh, je bil namenjen podrobnejši predstavitvi in zbiranju gradiva iz enega najpomembnejših obdobij slovenske zgodovine. V živahni razpravi, ki jo je vodil direktor Inštituta za novejšo zgodovino dr. Damijan Guštin pa so sodelovali tudi drugi udeleženci tedanjih dogodkov.