Zveza policijskih veteranskih društev Sever je opravila programsko-volilno skupščino

Radenci

19.marca 2022 je v hotelu Radin v Radencih potekala letna programsko-volilna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever).

Skupščina se je začela z prihodom praporov ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990, ter 12 praporov društev Sever, popestril pa jo je nastop vokalnega kvarteta Aeternum.

Skupščine so se udeležili gostje: Marjan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB, mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC, predsednica Zveze društev general Maister, genmaj. Ladislav LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, genmaj. dr. Alojz ŠTEINER, predsednik Zveze slovenskih častnikov, Janez PODRŽAJ, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in Bogo ŠEST, predstavnik TIGR, županja Občine Divača Alenka ŠTRUCL DOVGAN in Niki ŠTIMAC, vodja proizvodnje in storitve Salonit Anhovo Kamnolomi d.o.o.

V uvodnem slavnostnem delu skupščine so delegati obsodili rusko vojaško agresijo na suvereno državo Ukrajino (v prilogi) in podelili najvišja priznanja ZPVD Sever za leti 2020 in 2021, ki jih ob upoštevanju prepovedi druženja na javnih shodih in prireditvah zaradi aktualnih epidemioloških razmer ni bilo mogoče vročiti v tekočem letu.

Priznanja za leto 2020 so prejeli:

Zlati znak Sever:

Mitja JANKOVIČ, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Plaketo Sever:

Občina Divača

Salonit Anhovo Kamnolomi d.o.o.

Tatjana BOBNAR, bivša generalna direktorica Policije

Genmaj. Ladislav LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana

Zdravko GODNJAVEC, iz PVD Sever Ljubljana

Jože MENCIN, iz PVD Sever Gorenjska

 Statuo Sever:

Stanislav FICKO, iz PVD Sever Gorenjska

 

Priznanja za leto 2021 so prejeli:

Plaketo Sever:

Stanislav BEZJAK, iz PVD Sever Maribor

Marjan FANK, bivši generalni direktor Policije

Alojzij KLANČIŠAR, iz PVD Sever Zasavje

Vojko OTONIČAR, iz PVD Sever za Primorsko in Notranjsko

Statuo Sever:

Vinko MLINŠEK, iz PVD Sever za Koroško

V delovnem delu skupščine je 110 delegatov iz 12 društev Sever (PVDS) obravnavalo in potrdilo poročilo o delu in finančno poročilo ZPVD Sever za leto 2021, sprejelo program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2022 ter opravilo volitve funkcionarjev in članov organov zveze.

Delegati so izvolili novo vodstvo ZPVD Sever in njegovih organov. ZPVD Sever bo tudi v naslednjem štiriletnem mandatu vodil dr. Tomaž ČAS iz PVDS Ljubljana, podpredsedniki ostajajo Alojzij KLANČIŠAR iz PVDS Zasavje, Bojan LUNEŽNIK iz PVDS Maribor in Angel VIDMAR iz DVS Severne Primorske.

Foto: Brane Gradišnik, Vid Šibelja, Damjan Renko